نمایش 9 24 36

اریال سایه روشن مدل rainbow

تومان
اریال سایه روشن مدل rainbow برای انجام حرکات کششی می‌توانید از اریال استفاده کنید تا وزن را از روی پاها

اریال یوگا

تومان
اریال یوگا برای انجام حرکات کششی می‌توانید از اریال استفاده کنید تا وزن را از روی پاها بر‌دارید و از

سوئینگ یوگا

1,100,000 تومان
سوئینگ یوگا سوینگ دارای ۶ دسته می‌باشد و پارچه آن از جنس چتر نجات بوده که تا وزن 2۵۰ کیلوگرم

سوئینگ یوگا WAX

تومان
سوئینگ یوگا WAX سوینگ دارای ۶ دسته می‌باشد و پارچه آن از جنس چتر نجات بوده که تا وزن 2۵۰