نمایش 9 24 36

وایپر Agilinex

تومان
وایپر Agilinex   با کمک وزنه وایپر در تمرینات کششی و عضله‌سازی به سبب افزایش فشار، کالری بیشتری سوزانده و

وایپر LIVEPRO مدل LP8140

تومان9,312,000 تومان
وایپر LIVEPRO مدل LP8140   وزنه وایپر از تجهیزات نوین ورزشی به شمار می‌رود و ایده آن از ورزشکاران باستانی

وایپر بدنسازی پاورجیم

960,000 تومان2,880,000 تومان
وایپر بدنسازی پاورجیم با کمک وزنه وایپر در تمرینات کششی و عضله‌سازی به سبب افزایش فشار، کالری بیشتری سوزانده و